שלושה חלקים

סכיני גילוח בטיחות מסורתיים שלושה חלקים

מתפרקים לשלושה חלקים נפרדים לניקוי קל

סגנון זה מתוארך לתחילת שנות ה-1900

אך פארקר שיפר את העיצוב בסגנונות מודרניים שמייחדים את המותג מאחרים בשוק כיום